Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I

Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I

Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I

Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I

Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I
Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I
Video tiêu biểu
  • SỰ KIỆN WELTECH SG2022 (WT.SG22)
  • HTV9 - TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP
  • sumcom
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • Siêu tiết kiệm nhờ sử dụng que hàn hai ly mà nhiều chủ Doanh nghiệp chưa biết

Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I

Dự kiến danh sách các ủy viên ban chấp hành hawel khóa I
 
STT Họ & Tên Đơn Vị Công Tác Dự Kiến Nhiệm Vụ  
1 Trịnh Tiến Dũng Chủ Tịch Tập Đoàn Đại Dũng Chủ Tịch
Phụ Trách Chung
2 Ts. Phan Miêng   Phó Chủ Tịch Thường Trực
Trưởng Ban Đào Tạo
Phó Trưởng Ban Khcn
3 Pgs.Ts.Mai Thanh Phong Hiệu Trưởng Trường ĐHBK TPHCM Phó Chủ Tịch
Phụ Trách KHCN& Chiến Lược
4 Pgs.Ts.Nguyễn Bá Hoàng Phó Hiệu Trưởng ĐHGTVT TPHCM Phó Chủ Tịch
Phụ Trách Công Tác Đối Ngoại
5 Lê Quốc Khánh TGĐ Công Ty Cp Nahaviwel Tr. Ban Đối Nội,
Tr Ban Tài Chính- Kế Toán,
6 Lê Bá Quốc Phụ Trách Công Tác Vận Động Tc Trưởng Ban Truyền Thông
7 Ts. Ngô Châu Phương TGĐ ĐHGTVT CS2 Trưởng Ban Kc Hạ Tầng GTVT
8 Ths. Nguyễn Duy Toàn PTGĐ Hồng Ký Trưởng Ban Phát Triển Hội Viên
9 Pgs.Ts. Nguyễn Hữu Lộc Trưởng Khoa CK ĐHBK TPHCM Trưởng Ban KHCN
10 Ths.Nguyễn Khánh Cường HT CDD CNQT Lilama 2 P. Tr Ban Đào Tạo
11 Phạm Kim Trọng Chủ Tịch CMC Trưởng Kc Thép Không Gỉ Và Đường Ống Bể Chứa
12 Ths. Nguyễn Văn Hùng TGĐ Hòa Hiệp Phó Trưởng BCn Đối Nội
13 Trần Văn Quân  GĐ Nam Weldcom Phó Trưởng Ban Khcn (Đào Tạo)
14 Ts. Nguyễn Thanh Hải P.TGĐ Cty Việt Sonic Phó Trưởng Ban KHCN
15 Ts. Nguyễn Anh Tuấn T. Phòng Đối Ngoại, Trường ĐHGTVT TPHCM Trưởng Ban Đối Ngoại
16 Lê Văn Lợi TGĐ Cty Minh Viết Sơn Ủy Viên
17 Trần Văn Hà TGĐ Kiêm CT Nghĩa Phát Ủy Viên
18 Lê Duy Xuân Cty Qsb Steel Uv Ban Truyền Thông
19 Vũ Văn Đảo Alpha ECC Trưởng Ban KC CT Trên Biển
20 Nguyễn Văn Quang TGĐ Lilama Ủy Viên
               
 

Tin tức khác