CĐ GTVT 6

CĐ GTVT 6

CĐ GTVT 6

CĐ GTVT 6

CĐ GTVT 6
CĐ GTVT 6
Video tiêu biểu
  • SỰ KIỆN WELTECH SG2022 (WT.SG22)
  • HTV9 - TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP
  • sumcom
  • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
  • Siêu tiết kiệm nhờ sử dụng que hàn hai ly mà nhiều chủ Doanh nghiệp chưa biết

CĐ GTVT 6

Nhằm tạo điều kiện cho HS-SV hoàn thành các học phần chưa đạt, trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI thông báo tổ chức đăng ký học lần 2(học lại) các học phần chưa đạt cho HS - SV các hệ theo lịch và quy trình như sau:
1.   Thời gian đăng ký:
-         Thời gian đăng ký ghi danh: bắt đầu từ ngày 15/05/2018 đến hết ngày 25/05/2018.
(Lưu ý: Các HS-SV có nhu cầu học lần 2(học lại) phải đăng ký ghi danh trên cổng thông tin đào tạo http://daotao.hcmct3.edu.vn) 
-         Thời gian đăng ký chính thức: từ ngày 05/06/2018 đến hết ngày 14/06/2018
-         Thời gian bắt đầu học: từ ngày 18/06/2018
2.   Đối tượng đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn :
-         HS-SV hệ cao đẳng chính quy từ khóa 34 đến khóa 41.
-         HS-SV hệ cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 35 đến khóa 41.
4.   Thời hạn đóng học phí:
-         Thời gian đóng học phí bắt đầu từ ngày 05/06/2018 đến ngày 14/06/2018
-         Sau ngày 14/06/2017 HS-SV chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần.
 (HS-SV theo dõi lịch học lại chi tiết trên cổng thông tin http://daotao.hcmct3.edu.vn).
**************************************************************************************************************************
Lưu ý:
Quy trình đăng ký học lần 2 HK Hè năm học 2017-2018 gồm 2 lần đăng ký:
 - Lần 1: Đăng ký ghi danh học lần 2(SV-HS có nhu cầu học lại môn nào chưa đạt thì đăng ký ghi danh, nhà trường sẽ dựa theo số lượng đăng ký ghi danh của SV-HS để mở LHP)
 - Lần 2: Đăng ký chính thức, đóng học phí và xem lịch đi học.

Tin tức khác